Podane ceny są cenami brutto

 Rodzaj usługi Koszt usługi
Ponowna aktywacja

50zł

Wymiana sprzętu na wyższą częstotliwość 150zł
Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci 30zł
Konfiguracja konta PPPOE 20zł
Zarobienie wtyki RJ/RPS 30zł
Instalacja karty sieciowej 30zł
Wymiana zasilacza 30zł
Zawieszenie abonamentu na max 3mc (opłata z góry) 30zł
Przeniesienie łącza radiowego 100zł
Przeniesienie łącza kablowego 50zł
Usunięcie usterki powstałej z winy Abonenta od 30zł
Przedterminowe rozwiązanie umowy
(w przypadku gdy do końca umowy zostało mniej niż 12mc) 
250zł
Zmiana danych osobowych / cesja umowy bezpłatnie

Zanim zgłosicie Państwo problem z połączeniem prosimy o RESTART (nie RESET) urządzeń
oraz sprawdzenie czy prawidołowo zostały podłączone kable do urządzeń końcowych a także czy karty sieciowe są włączone. 

W przypadku zgłaszania serwisu prosimy o przygotowanie ID klienta w celu weryfikacji zgłaszającego..